Desenvolvemento dunha historia de emprendemento
estartáp
Emprender, eu?

Emprender, eu?

Sempre sería unha opción, ainda que resulta máis cómodo que o faga o resto